Hakkımda

Mesleğim, her an değişen teknolojiler ve yeni gelişen cerrahi tekniklerin, sürekli ve yakından takibini gerektirmekte. Kongrelere ve bilimsel toplantılara katılarak, güncel tedavi yaklaşımlarını takip ederek, başka ellerin deneyimlerini gözlemleyerek, bunu sağlamaya çalışıyorum. Biliyorum ki, kendini geliştirmenin sonu yok…

1978  yılında Osmaniye’de doğdu. 2002 -2006 yıllarında Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, tıp eğitimi aldı. 2004- 2009 yılları arasında, Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde, uzmanlığını yaptı. Bu süreçte, Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, mikrocerrahi eğitimi aldı. 2010-2012 yıllarında, Gaziantep ve Urfa’da, zorunlu hizmetini tamamladı. 2011 tarihinde, kurum içi atama ile Aydın Devlet Hastanesi’ne atanarak, yaklaşık 2,5 yıl, uzman hekim olarak çalıştı. 2013- 2014 yılları arası, Barış Çakır, Oymak ve Cellest Klinikleri’nde,  gözlemci olarak bulundu.

2014 yılında,  Aydın Devlet Hastanesinden istifa ederek, kısa bir süre İzmir Özel Gözde Hastanesinde çalıştıktan sonra, İzmir Özel Gazi Hastanesinde çalışmaya başladı. 2017 den beri, kendi kliniği olan, AG Klinikte (Estetik ve Kadın Sağlığı Kliniği) hizmet vermektedir.

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği

Turkish Society of Plastic Reconstructive and Aesthetıc Surgeons

Türk Tabipler Birliği, İzmir Tabip Odası

Egebest (İzmir Estetik Cerrahi ) Derneği

Uzmanlık Tezi: “Rat Random Fleplerde Koenzim Q10 ‘un (Ubiquinone ) Oral, Lokal ve Paranteral Uygulamasının Flep Canlılığı Üzerine Etkisinin Araştırılması  Prof. Dr. Mehmet Mutaf

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :

The Effect of Coenzyme Q10 (Ubiquinone) on Random Pattern Skin Flap Survivor in Rat Model.

Can A ,Temel M, Dokuyucu R, Mutaf M.

Ann Plast Surg. 2016 Aug;77(2):e9-e14.  doi: 10.1097/SAP .0000000000000504

Mutaf M, Bulut O, Sunay M, Can A. Bilateral musculocutaneous unequal-Z procedure: a new technique for reconstruction of total lower-lip defects. Ann Plast Surg. 2008 Feb;60(2):162-8.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:

M Mutaf, D Işık, Ö Bulut, M Sunay, A Can. “Sirküler Defektlerin  Kapatımında Yeni Bir Yöntem: Okuyan Adam (-Reading Man) Flebi.”  27. Türk Plastik Rekonstrüktif  Ve Estetik Cerrahi  Ulusal Kongresi, Selçuk Üniversitesi Kampüsü-Konya, 14-17 Eylül 2005.

M Mutaf, A Can.” Fasial Paralizili Olgularında Temporal Kas Transferi Sonrası Oluşan Çöküklüğün Düzeltilmesi İçin Polipropilen Mesh Yastık (-Cushıon) Kullanımı.”  29.Türk Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik  Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.

M Mutaf, A Can.” İnfraorbital Defektlerin Kapatımı İçin Yeni Bir Yöntem” 29.Türk Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik  Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.

M Mutaf, A Can.” Flep Donör Alanlarının Primer Kapatımında Okuyan Adam Tekniğinin Kullanımı” 29.Türk Plastik Rekonstrüktif  ve Estetik  Cerrahi Ulusal Kongresi, Eskişehir, 17-20 Ekim 2007.

M Mutaf, A Can, M Sunay, E Günal. “Pitoz Onarımında Yeni Bir Cerrahi Yöntem, Levofrontal Adezyon” Okulöplastik Cerrahi Kongresi, Gaziantep, 11-12 Nisan 2008.

M Mutaf, A Can, M Sunay,Ö Berberoğlu. Fasial Paraliziye Bağlı Lagoftalmi Tedavisinde Yeni Bir Yöntem: Kıkırdakla Kaplı Altın Ağırlık Uygulanması  Okulöplastik Cerrahi Kongresi, Gaziantep, 11-12 Nisan 2008.

M Mutaf, Ö Berberoğlu, A Can, E Günal. ”Nadir Görülen Bir Doğumsal Anomali Varyantı  Van Der Woude Sendromuna Eşlik Eden Göz Kapağı Yapışıklığı (-Ankyloblepharon Filiforme Adnatum) Okulöplastik Cerrahi Kongresi, Gaziantep, 11-12 Nisan 2008.

Katılınan Bilimsel Toplantılar 

-Güncel Yanık ve Güncel Yara Tedavisi Sempozyumu, Yanık ve Yara Bakım Kursu

23-24 Nisan 2005 Adana

-27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 14-17 Eylül 2005, Selçuk Üniversitesi Kampüsü-Konya

-29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007

Osmangazi Üniversitesi Kampüsü- Eskişehir

Oküloplastik Cerrahi Toplantısı. 11-12 Nisan 2008 Gaziantep

32. Ulusal TPRECD Kongresi. 15-19 Eylül 2010 Trabzon

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği V. Rinoplasti Kursu

10-12 Mayıs 2012  Ankara

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 16. Ulusal Kongresi

7-8 Ocak 2012  İstanbul

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği 35. Ulusal Kurultayı

28-31 Ekim 2013 İstanbul

-Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği VII.Rinoplasti Kursu

09-11 Mayıs 2014 İzmir

-Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği  37. Ulusal Kurultayı

4-7 Kasım 2015 İstanbul

-Estetik Plastik Cerrahi Derneği 20.Ulusal Kongresi

9-10 Ocak 2016 İstanbul